By Category

Felt Floor Mats View All

  • Runner - 24” x 108”

  • Floor Mat - 69” x 108”

  • Floor Mat - 69” Circle

  • Floor Mat - 96” Circle

  • Jackrabbit Floor Mat - 48” x 69”

  • Elephant Floor Mat - 24” x 36”

  • Mariposa Floor Mat - 48” x 69”

  • Pig Floor Mat - 48” x 69”